Mi tegyünk, ha a gyermek nem beszél? Nyomtatás

A legtöbb gyermeknél a beszédértés jóval gyorsabban fejlődik, mint az beszéd. Így előfordul, hogy míg a környezetében használt szavak nagy hányadát érti, ő maga csak néhány szót használ. Mikor kérjünk segítséget?

A beszédfejlődés késése általában izolált jelenség, de ilyenkor meg kell győződnünk más készségei fejlődéséről is. A vizsgálatot mindig a hallás ellenőrzésével indítjuk. A beszédfejlődés a gügyögéssel -magánhangzók képzésével indul, ezután jönnek a mássalhangzók és a szótagok. Az egy éves gyermeknél általában jön a "papa" vagy és a "mama". 15 hónaposan rámutat az ismerős tárhgyakra, egyszavas utasításokat követni tudja. Ekkora már 5-10 szót használ, beszédében keverednek az értelmes és értelmetlen szavak. A 18 hónapos baba több szót képes használni, kb. 50 szót pedig megért.  2 éves korra pedig egyszerűbb mondatokat alkot, legalább száz szavas szókinccsel rendelkezik. A három éves kisdeddel szépen el lehet beszélgetni: eldöntendő kérdésekre pl. szépen felel. Beszédének nagyobbik része jól érthető, megjelennek a három négy szavas szerkezetek. 5 éves gyermek képes utánunk elmondani a mesét, összetett mondatokat is használ. A fent említett fejlődési lépcsők azonban tág tartományban mozognak.